آئین‌نامه اجرایی لایحه حمایت از ساختمان‌های سبز اصفهان

[ad_1]

جام جم آنلاین اصفهان؛ تدوین لایحه حمایت از ساختمان‌ها و فضاهای شهری سازگار با محیط زیست به‌منظور بازآفرینی فرهنگی و اصلاح سبک زندگی به‌واسطه به‌کارگیری عناصر و تجهیزات مربوطه در کالبد ساختمان در دستور کار شورای ششم اصفهان قرار گرفت، چراکه تلاش برای توسعه این برنامه از طریق تسری این هدف در میان تمام شهروندان و جلب مشارکت ایشان در سطح شهر ضروری است.

۲-۱- چارچوب‌های طرح

تبصره ۱: هیچ‌گونه الزامی در تحقق ضوابط و مقررات مورد نظر در این لایحه برای تمام ساختمان‌ها وجود ندارد و مالک هر ساختمان نسبت به ورود یا عدم ورود در این طرح مجاز است.

۱-۲-۱- شهروندانی که در زمان احداث ساختمان جدید یا توسعه و بهسازی ساختمان موجود به‌گونه‌ای اقدام کنند که اقدامات اجرایی آنها بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در این آئین‌نامه، منتج به توسعه سطوح سبز، مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی و مدیریت پسماند از مبدا گردد، می‌توانند از مزایای تعیین شده در این لایحه بهره‌مند شوند.

تبصره ۲: شهرداری در نظر دارد جهت تدوین فرایندها، دستورالعمل‌ها پایش و ارزیابی و نظارت بر نحوه انجام کار نسبت به تشکیل دبیرخانه‌ای مشترک با شرایط زیر اقدام کند.

۲-۲-۱- نظر به ضرورت جلب مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط ملی و استانی برای همکاری با شهرداری اصفهان در اجرای این طرح از یک سو و همچنین لزوم اشراف بر مباحث علمی و حرفه‌ای مرتبط با تکنولوژی‌های مورد نظر در این طرح و شناخت کافی از فرایندهای اجرایی کارآمد، شهرداری در نظر دارد مسئولیت دبیرخانه مشترک طرح را برعهده مجموعه‌ای واحد از یک دانشگاه مرجع و بخش خصوصی دارای سوابق مرتبط قراردهد.

۳-۲-۱- دبیرخانه مشترک طرح مباحث فنی و تخصصی مورد استفاده در ساز و کار اجرایی طرح را با نگاه واقع‌بینانه به ابزار و تکنولوژی‌های موجود در صنعت ساختمان کشور تنظیم نموده و در عین حال شرایط را برای رونق محصولات و خدمات تولید شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور داخلی با تاکید بر همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان اصفهان فراهم می‌نماید. همچنین دبیرخانه زمینه همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تدوین و اجرای فرایندهای مربوطه را در حوزه‌های ساخت‌وساز، انرژی، آب و فاضلاب، پسماند و فضاهای سبز با استفاده از سوابق تخصصی خود بر قرار می‌کند.

۴-۲-۱- فرایندهای آئین‌نامه اجرایی باید توسط دبیرخانه مشترک طرح به‌گونه‌ای تنظیم گردد که شرایط برای جلب مشارکت فعال از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه‌های آب، انرژی (برق و گاز) و سازمان محیط زیست فراهم گردد.

۵-۲-۱- نظر به تأثیرپذیری شهر از محیط‌های صنعتی استان که در اطراف شهر اصفهان واقع شده‌اند، مراحل تکمیلی (نسخه‌های تکمیلی) آئین‌نامه اجرایی طرح به‌گونه‌ای تهیه می‌گردد که حتی‌المقدور زمینه مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان صمت، اتاق بازرگانی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای کاهش آلودگی‌ها فراهم گردد.

۲-۲- شاخص‌های ارزیابی مرتبط با بهره‌وری در مصرف آب، برق و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و پسماند در ساختمان

جدول (۱) شاخص‌های ارزیابی مرتبط با بهره‌وری در مصرف آب، برق و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و پسماند در ساختمان

اگر در ساختمان امکان بهره‌مندی از پساب تصفیه شده در تأسیسات مرکزی وجود نداشته باشد، آن‌گاه استفاده نکردن از کولر آبی پرمصرف می‌تواند تأمین کننده امتیاز این ردیف برای ساختمان مورد نظر باشد.

۳-۲- نظام ارزیابی و رتبه‌بندی ساختمان‌ها

۱-۳-۲- نظام ارزیابی و رتبه‌بندی ساختمان‌های سازگار با محیط زیست (برای ساختمان‌های در حال احداث)

۱-۱-۳-۲- ساختمان سازگار با محیط زیست درجه دو (با رده EC):

هر ساختمان که بتواند بر اساس جدول امتیازبندی اقدامات مربوط به بهره‌وری آب، برق، گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه فضای سبز و پسماند دارای امتیاز ۳۰ یا بالاتر باشد.

۲-۱-۳-۲- ساختمان سازگار با محیط زیست درجه یک (با رده EC+) :

هر ساختمان که بتواند بر اساس جدول امتیازبندی اقدامات مربوط به بهره‌وری آب، برق، گاز، انرژی‌های تجدید پذیر، توسعه فضای سبز و پسماند دارای امتیاز ۵۰ یا بالاتر باشد.

۳-۱-۳-۲- ساختمان سازگار با محیط زیست ممتاز (با رده EC++) :

هر ساختمان که بتواند بر اساس جدول امتیازبندی اقدامات مربوط به بهره‌وری آب، برق، گاز، انرژی‌های تجدید پذیر، توسعه فضای سبز و پسماند دارای امتیاز ۷۰ یا بالاتر باشد.

۳-۱-۳-۴- ساختمان دوستدار محیط زیست (با رده EC N Zero):

هر ساختمان که بتواند بر اساس جدول امتیازبندی اقدامات مربوط به بهره‌وری آب، برق، گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و پسماند دارای امتیاز ۹۰ یا بالاتر باشد.

۲-۳-۲- سیستم ارزیابی و رتبه‌بندی ساختمان‌های همراه با محیط زیست (برای ساختمان‌های موجود)

۱-۲-۳-۲- ساختمان همراه با محیط زیست:

هر ساختمان موجود (احداث شده) که بواسطه انجام مجموعه اقدامات اصلاحی را بر اساس جدول امتیاز بندی اقدامات مربوط به بهره‌وری آب، برق، گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه فضای سبز و پسماند دارای امتیاز ۲۰ یا بالاتر باشد.

تبصره ۳: شهرداری ضمن انجام ممیزی انرژی، آب و محیط زیست دوره‌ای برای تمام ساختمان‌های اداری و خدماتی خود ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه ساز و کاری مجزا برای ارزیابی و رتبه‎‌بندی در ساختمان‌های خود اقدام نموده و پلاک رسمی ساختمان سازگار با محیط زیست بر اساس ضوابط مربوطه را برای ساختمان‌های خود نیز تهیه و اجرایی می‌نماید.

ماده ۳: مشوق‌ها و تعهدات:

۱-۳- مشوق‌ها

۱-۱-۳- بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان و با هدف تشویق و افزایش انگیزه در شهروندان برای ورود در این طرح و بالتبع افزایش سرانه فضای سبزِ شهری همچنین بهینه‌سازی مصرف آب، برق، گاز و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، در صورت حصول شرایط مورد نیاز در این طرح، شهرداری نسبت به اعطای مشوق‌هایی به‌صورت زیر اقدام می‌کند:

الف- مشوق‌های مالی: در قالب مالی و غیرمالی ارائه خواهند شد؛ این مشوق‌ها به‌صورت سالیانه تنظیم و بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد که در دفترچه تعرفه عوارض سالیانه درج خواهد شد. بدیهی است میزان بخشودگی‌های تعیین شده در عوارض ساختمان‌هایی که در این طرح معرفی شده‌اند، مازاد بر بخشودگی‌های مناسبتی سالانه و حتی پرداخت‌های نقدی می‌باشند.

برای ساختمان دوستدار محیط زیست (با رده EC N Zero) معادل ۵۰ درصد از هزینه‌های صدور پروانه پرداخت گردد.

برای ساختمان سازگار با محیط زیست ممتاز (با رده EC++) معادل ۶۰ درصد از هزینه‌های صدور پروانه پرداخت گردد.

برای ساختمان سازگار با محیط زیست درجه یک (با رده EC+) معادل ۷۰ درصد از هزینه‌های صدور پروانه پرداخت گردد.

برای ساختمان سازگار با محیط زیست درجه دو (با رده EC) معادل ۸۰ درصد هزینه‌های صدور پروانه پرداخت گردد.

برای ساختمان‌های همراه با محیط زیست مشوق‌هایی که توسط دبیرخانه پیگیری و تثبیت خواهد شد، در نظر گرفته می‌گردد.

تبصره ۴: پس از دریافت گزارش‌های دبیرخانه مشترک طرح درباره نتایج حاصله از اجرای طرح در هر سال و مقایسه تحلیلی میان هزینه و فایده، شورای اسلامی شهر نسبت به تمدید مشوق‌ها برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌کند.

ب- سایر موارد لازم، قابل اجرا و عملیاتی بر اساس قوانین و مقررات دیگر نیز توسط دبیرخانه پیگیری و پس از انجام ساز و کارهای لازم، اعمال می‌گردد.

۲-۳- تعهدات:

۱-۲-۳- با توجه به اهمیت موضوع احداث، حفظ و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با این طرح و استمرار آن به لایه‌های بعدی همچنین جلوگیری نسبت به از بین رفتن آنها، شهرداری بر اساس قرارداد مشخص، نسبت به دریافت تعهدات از مالکان و بهره‌برداران، برای حفظ و نگهداری تأسیسات و تجهیزات مذکور، از جمله سطوح سبز و دیگر تأسیسات و تجهیزات مرتبط با این طرح که در ساختمان‌های این شهر احداث خواهند شد، در هماهنگی با دیگر بخش‌های مدیریتی مرتبط با این طرح، اقدام نماید.

۲-۲-۳- دریافت تعهدات طی قراردادی مشخص فیمابین مالکین و بهره برداران ساختمان و شهرداری مبنی بر اینکه وظیفه مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات این طرح در هر ساختمان برعهده مالکین و بهره برداران همان ساختمان است و در صورت عدم مراقبت از آن، در هر زمان، شهرداری و دیگر بخش‌های مدیریتی مرتبط با این طرح می‌توانند با روش‌های مشخص که در قراردادهای فی‌مابین پیش‌بینی شده، اقدام به استیفای حقوق خود کنند.

۲-۲-۳- الف- (تا پیش از صدور گواهی پایان کار): در صورتی که متقاضی بهره‌مندی از مشوق‌های این طرح، تا زمان صدور گواهی پایان کار نسبت به احداث تأسیسات و تجهیزات مرتبط با این طرح اقدام نکرده اما از تخفیف‌ها استفاده کرده باشد، تمام هزینه‌های مربوطه (تخفیفات ارائه شده بابت این طرح) بر اساس قیمت روز از مالک ساختمان دریافت می‌گردد.

۲-۲-۳- ب- (پس از صدور گواهی پایان کار): در صورتی که متقاضی از مشوق‌های این طرح بهره‌مند شده باشد، لیکن نسبت به مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با این طرح اقدام مناسب نکرده باشد یا نسبت به برچیدن آنها اقدام کند، شهرداری می‌تواند با روش‌های مشخص که در قراردادهای فی‌مابین پیش‌بینی شده، اقدام به استیفای حقوق خود کند.

تبصره ۵: ساز و کار دریافت تضامین یکپارچه از شهروندان (متقاضی دریافت مشوق‌ها) به ذی‌نفعی دستگاه‌ها، توسط دبیرخانه مشترک طرح شناسایی و پیشنهاد می‌گردد تا پس از تصویب قابلیت اجرا پیدا کند.

شهرداری موظف است ظرف مدت دو ماه دستورالعمل اجرایی در بر گیرنده شرح وظایف دبیرخانه، مباحث فنی و حقوقی همچنین فرایندهای اجرایی در بخش‌های مختلف با حداکثر برون‌سپاری جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین

[ad_2]
منبع

درباره ی webmaster7

مطلب پیشنهادی

عکس | قدس شریف در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد و دنیای اسلام آزادی فلسطین را جشن خواهد گرفت

[ad_1] حساب ایکس (توییتر) Khamenei.ir دقایقی پیش جمله‌ای از رهبر معظم انقلاب را به زبان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *